STA様ロゴデータ_HAKURO.png

SENDAI MIYAGI

TRY

YouR BEST
to be

WHAT

YoU WANT

″なりたい自分になるために 努力をし続ける″

SENDAI TOP ATHLETE

HAKURO VOLLEYBALL CLUB

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

"TRY YOUR BEST TO BE WHAT YOU WANT"

"なりたい自分になるために 努力をし続ける"

OTOHA 

NON 

AOI 

RINKA 

AKI 

MIKUU 

YUI 

MIKUU SUZUKI

NON SUZUKI

AKI IKEDA

OTOHA FUNAYAMA

YUI ITOU 

RINKA ONODERA

AOI SUZUKI

2018 TA class

TA class

2018

​トップアスリートクラス

NON SUZUKI

OTOHA FUNAYAMA

YUI ITOU 

MIKUU SUZUKI

AKI IKEDA

RINKA ONODERA

AOI SUZUKI

 

LOGAN 

CHISATO 

2018

A class

​アスリートクラス

AYANE IGARASHI

LOGAN STARKEY

CHISATO OIKAWA

HUUKA SETO

HITOMI HANDOU

AYANE 

A-min.jpg

HITOMI 

HUUKA 

LOGAN STARKEY

CHISATO OIKAWA

HITOMI HANDOU

AYANE IGARASHI

HUUKA SETO